Referenser

Zimetric är stolt över de energisparåtgärder som våra termografiska undersökningar leder till. Vår målsättning är att ge dig nödvändiga underlag för att prioritera de energisparåtgärder som bidrar till minskad energiförbrukning. Inom industri upptäcker vi ofta höga/avvikande temperaturer i el centraler och ställverk som i värsta fall kan leda till brand. Här listar vi några företag och privatpersoner som har anlitat oss genom åren.

  • Saltå Kvarn AB : Termografering av el centraler och ställverk i Järna.
  • Emvix Förvaltning och Byggservice AB : Termografering av fastighet i Helenelund.
  • Prästnibbla Prognus AB : Termografering av fastighet belägen i Bromma
  • Stefan Alhquist : Termografering av villa i Djurholm
  • Zahid Hassan : Termografering av villa i Häggvik