Medicin Termografering

Värmekameran visualiserar kroppens yttemperatur och kan eventuellt visa avvikande fysiologi
både hos människor och andra levande varelser genom att avslöja förändringar i blodtillförsel
i kroppen. Tumör och bröstcancer tillväxt kan påverka hudtemperaturen som kan visualiseras med
hjälp av en värmekamera. Undersökningen är smärt-och beröringsfri och helt ofarlig eftersom
man endast tar emot värmen som patienten avger. Här är några exempel på vad termografi kan hjälpa
dig med inom medicinsektorn.

  • Söka efter inflammationer, cancertumörer som avger mer värme än friska vävnader
  • Undersöka nervskador eller blodkärlssjukdomar som medför lägre blodtillförsel (mindre värme) än friska ytor
  • Leta efter fysiologiska avvikelser i kroppen
  • Upptäcka kroppskador eller inflammationer i leder, muskel, senor eller ryggen i ett
    tidigt skede eller i samband med en akut olycka.
  • Uppföljning av kroppens respons på behandling samt säkerställa kroppens fysiska status