Uthyrning av Räknevåg

Räknevågen hämtas på vårt kontor i Sollentuna. Ni måste boka innan instrumenten hämtas för att kunna säkerställa att varan finns tillgängligt.

  • Kern CKE 65K0.5 Räknevåg Kern CKE 65K0.5 är en våg med en extra stor vågplatta och stor tydlig display. 

    – Självförklarande grafikstödd kontrollpanel, även utan bruksanvisning förstår du omedelbart förloppet. – – Ingen inlärningstid = minskade kostnader – – perfekt för ovana användare – – visuellt förlopp förhindrar misstag – 4 arbetssteg genomförs från vänster till höger: – ställ en tom behållare på vågplattan och tarera med ett knapptryck (TARE) – Fyll behållaren med ett referensantal av det som ska vägas (5, 10, eller 20) – bekräfta det valda referensantalet med en knapptryckning (5, 10 eller 20) – Fyll i hela antalet i behållaren. Antalet visas direkt på skärmen – Exakt räkning: Den automatiska referensoptimeringen förbättrar stegvis genomsnittsvärdet av delvikten – Två vågar i en: växla från räkningsläge till vägningsläge med en knapptryckning

 

Teknisk sammanfattning
Läsbarhet 0.5 g
Material vågplatta Rostfritt stål
Mått – Bredd 350 mm
Mått – Höjd 120 mm
Mått – Längd 390 mm
Mått – Vikt 6.5 kg
Reproducerbarhet 0.5 g
Vägningsområde 65 kg
Typ (tillverkartyp) CKE 65K0.5