Hyresvillkor

  • Hyrestagaren skall under hyrestiden hålla Hyresobjektet försäkrat med allriskförsäkring motsvarande återanskaffningsvärdet vid skada, förlust eller stöld av hyresobjekt. Hyrestagaren debiteras då till hyresobjektets reparationskostnaden eller återanskaffningsvärde.

  • Transporttjänster av hyresobjekt tillkommer

  • Betalningsvillkor är 10 dagar netto, om inte annat avtalats.
  • Hyrestagare måste avboka senast 24 timmar innan upphämtning av hyresobjekt om detta inte sker har uthyraren rätt att debitera 250 kr för utebliven hyra.