Elmätare trefas

Den här elmätaren  låter dig mäta 3-fas-förbrukning. Det är en utmärkt felsökningsinstrument som hjälper dig att hitta på ett snabbt sätt vilken del av elsystemet som visar avvikande strömförbrukning. Det är en alternativ eller kompletterande mätinstrument till tång amperemeter.

Energimätaren passar in i alla applikationer, speciellt  inom industri  där undermätning av elförbrukning skall tillämpas. Den visar som standard energiförbrukning (kWh) och aktuellt effektuttag (kW), med hjälp av joysticken i fronten kan även aktuell ström per fas (A) samt reaktiv förbrukning (kvarh) och effekt (kvar) visas. Mätinstrumentet  indikerar fel fasföljd med hjälp av en symbol i displayen. Installationen är förenklad eftersom strömriktningen inte spelar någon roll plus att den är byggd som en adapter.

Energimätaren klarar att mäta ström upp till 65A , visar aktuell strömförbrukning på varje fas och finns i tre olika varianter: med 64A, 32A och 16A handske.

  • Strömmätare – Elmätare med 16A Handske. (Pris 4800kr) 
  • Strömmätare – Elmätare med 32A Handske. (Pris 5300kr) 
  • Strömmätare – Elmätare med 64A Handske. (Pris 5800kr) 

I priserna ingår moms dock ingen frakt.