Startsida

Zimetric är ett privatägt företag noterat under namnet Vistcom AB. Sedan starten har vi arbetat med uthyrning av test och mätinstrument från välkända leverantörer och tillverkare som är världens ledande inom sitt område. Företaget är beläget i Sollentuna och våra tjänster riktar sig främst till små och stora företag i Sverige med målsättningen att leverera rätt mätinstrument som kan hjälpa i din dagliga verksamhet eller vid inspektioner, felsökning, underhåll och service av olika system.

Bland våra mätinstrument har vi värmekameror som kan hitta allt från energiläckage i fastigheter till avvikelser i processindustrin. Ett förebyggande underhåll erbjuder dig en bättre driftsäkerhet och minskar risken för oförutsedda haverier och driftstopp.

Med beröringsfri termografering kan du problemsöka under pågående drift och på sådant sätt undvika onödiga stillestånd. Vår målsättning är att ge dig nödvändiga hjälpmedel som kan underlätta beslut om lämpliga åtgärder. Exempelvis kan du som husägare enkelt upptäcka bristande isolation, otätheter och konstruktionsfel som leder till kallras, fuktskador och värmeläckage. Åtgärd av dessa leder till stora energibesparingar och förebygger framtida skador av mer omfattande karaktär. En analys med hjälp av en värmekamera är en bra investering för din fastighet som ger dig trygghet och gör dig medveten om eventuella brister. Inför borrning av betonggolv med golvvärme är termografering det bästa alternativet som visar tydligt var slingorna ligger.

Med våra värmekameror kan du bland annat besikta installationer av lågspänningsställverk , centraler och automatikskåp för att säkerställa att den tänkta funktionen och kapaciteten verkligen uppnås. Värmekameran är ett tillförlitligt verktyg som kan skanna och visa temperaturfördelningen eller temperaturförändringar hos olika objekt. På detta sätt kan vi hitta överhettade komponenter som kan leda till driftstopp eller i värsta fall elektriska bränder. Våra värmekameror tar fullständiga radiometriska IR bilder som visar tydligt temperaturen hos önskad objekt.

Tillämpningsområden inom infraröd termografi är oändliga och förutom bygg och industriområde är det inom mediciniska tillämpningar intresset ökar. Värmekameran visualiserar kroppens temperatur och kan eventuellt visa avvikande fysiologi både hos människor och hästar genom att avslöja förändringar i blodtillförsel i kroppen Termografin är helt enkel den enkla lösningen för dolda brister.